O klubu > Organi društva

O organih društva

Po statutu društva Klub študentov občine Koper sestavljajo naslednji organi:


OBČNI ZBOR

Občni zbor je najvišji upravni in politični organ KŠOKa, ki ga sestavljajo vsi člani in članice društva. Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno povezani z delovanjem kluba.


UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je izvršilni organ društva in opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovne naloge. Sestavljajo ga predsednik/ca in štirje člani/ice društva. Upravni odbor upravlja društvo v času med dvema občnima zboroma po smernicah, sprejetih na občnem zboru društva.

email uo@ksok.si

Upravni odbor sestavljajo:

 • Artur Steffe´, predsednik društva
 • Arnela Abdić, vodja službe za odnose z javnostmi
 • Andrej Zubin, tajnik in blagajnik
 • Tjaša Vezovnik
 • Metka Ravnik


NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor je najvišji revizijski organ za nadzor nad gospodarno uporabo finančnih sredstev društva in nad pravilnostjo poslovanja organov društva, funkcionarjev/k in izvajalcev/k del. Nadzorni odbor sestavljajo trije nadzorniki/ce.

email no@ksok.si

Nadzorni odbor sestavljajo:

 • Valentina Novak
 • Eva Knafelc
 • Sara Avber


RAZSODIŠČE

Razsodišče je organ društva, ki je pristojen za razsojanje o sporih med člani/cami društva, med člani/cami društva in društvom, med organi društva ter o skladnosti aktov društva s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Razsodišče je sestavljeno iz treh razsodnikov/c.

email sr@ksok.si

 

OSTALI ORGANI IN FUNKCIONARJI

 

VOLILNA KOMISIJA

Volilna komisija je občasni "ad hoc" organ. Skliče se za potrebe volitev. Volilna komisija je sesavljena iz treh članov in začasno imenovana za obdobje celotnega volilnega postopka. Za člana volilne komisije je lahko imenovan le član društva. Predsednik in član volilne komisije so lahko le volilni upravičenci in ne smejo kandidirati za svetnika ali biti člani upravnega odbora društva.

 


SVETNIK V SVETU ŠOLS

Svetnik društva je oseba, ki je izvoljena na splošnih in neposrednih tajnih volitvah ter predstavlja društvo v zvezah društev. Pri svojem delu je vezan na smernice, ki jih sprejme občni zbor in splošno politiko, ki jo izvršuje upravni odbor.

 • Metka Ravnik, svetnik v Svetu ŠOLS

 

SVETNIK V SVETU ZVEZE ŠKIS

Svetnik društva je oseba, ki je izvoljena na splošnih in neposrednih tajnih volitvah ter predstavlja društvo v zvezah društev. Pri svojem delu je vezan na smernice, ki jih sprejme občni zbor in splošno politiko, ki jo izvršuje upravni odbor.

 • Metka Ravnik, svetnik v Svetu Zveze ŠKIS
ponedeljek - sreda: 10:00 - 14:00
četrtek - petek: 13:00 - 17:00
sobota: 15:00 - 19:00

NEDELJE in PRAZNIKI ZAPRTO

POLETNI URNIK (1.julij - 31.avgust)
torek in četrtek: 16.00 - 20.00

+ VEČ INFO
INFO TOČKA:
tel 05 66 34 220
gsm 040 566 152
email
info@ksok.si

facebook facebook.com/klubstudentovobcinekoper
youtube youtube.com/ksokvideo


+ VSI KONTAKTI

KOLEDAR dogodkov

E-mail:

FOTO utrinki

 • aktivist
banner