Resorji > Sociala > Novosti

SUBVENCIONIRANI PREVOZ ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

Konec julija je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu, ki razveljavlja vse določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se nanašajo na subvencioniranje prevoza za dijake in študente.

Kdo ima pravico do subvencioniranega prevoza?

Pravico lahko uveljavljajo dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih, ki bivajo vsaj 5 km od izobraževalne ustanove.

Kdo je upravičen do brezplačne vozovnice za mestni promet?

V primeru, da ima upravičenec že kupljeno vozovnico za medkrajevni avtobusni ali železniški prevoz potnikov, je upravičen do brezplačne mesečne vozovnice za mestni promet le v primeru, ko mu uporaba medkrajevnega ali železniškega prevoza ne omogoča dostopa do izvajalca vzgojno-izobraževalnega programa.

Kdaj in kako do vozovnice?

Od 27.8.2012 lahko upravičenci s pomočjo vloge, ki jo potrdi izvajalec vzgojno-izobraževalnega programa pri izvajalcu medkrajevnega avtobusnega in/ali železniškega prevoza potnikov, kupijo subvencionirano mesečno vozovnico. Na podlagi subvencionirane mesečne vozovnice v medkrajevnem avtobusnem ali železniškem prometu ima upravičenec pravico do brezplačne uporabe mestnega prometa. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor se je do sedaj dogovorilo za sodelovanje z mestnim prometom v Občini Ljubljana in Maribor.

Cena vozovnice

Zakon uvaja:

- splošno subvencionirano mesečno vozovnico in
- mesečno vozovnico za 10 voženj.

Cena subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo plača upravičenec, je odvisna od razdalje, na kateri upravičenec potuje. Po novem gmotni položaj ne vpliva več na višino cene, ki jo plača upravičenec.
 
Subvencionirana mesečna vozovnica je namenjena tistim upravičencem, ki se dnevno vozijo od kraja bivanja do kraja izobraževanja. Cena subvencionirane mesečne vozovnice je odvisna od razdalje, na kateri upravičenec potuje v eno smer.
 
1.) Cena subvencionirane mesečne vozovnice:

Razred oddaljenosti:

Cena, ki jo plača upravičenec:

do vključno 60 km

20 €

več kot 60 do vključno 90 km

30 €

več kot 90 km

50 €

 
2.) Cena mesečne vozovnice za 10 voženj:

Pravico imajo vsi upravičenci, namenjena pa je predvsem tistim upravičencem, ki med izobraževanjem bivajo v kraju izobraževanja. Ne glede na razdaljo prevoza znaša cena, ki jo plača upravičenec, 15 evrov.

Kako je z dodatki v primeru državne ali Zoisove štipendije?

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu se ukinja dodatek za prevoz k državni in Zoisovi štipendiji. Dijaki in študentje, prejemniki državne ali Zoisove štipendije, ki bivajo izven kraja stalnega bivališča, so še naprej upravičeni do dodatka za bivanje. Prav tako ostajajo nespremenjeni dodatki k štipendiji za učni oziroma študijski uspeh, za vrsto in področje izobraževanja ter za posebne potrebe.

ponedeljek - sreda: 10:00 - 14:00
četrtek - petek: 13:00 - 17:00
sobota: 15:00 - 19:00

NEDELJE in PRAZNIKI ZAPRTO

POLETNI URNIK (1.julij - 31.avgust)
torek in četrtek: 16.00 - 20.00

+ VEČ INFO
INFO TOČKA:
tel 05 66 34 220
gsm 040 566 152
email
info@ksok.si

facebook facebook.com/klubstudentovobcinekoper
youtube youtube.com/ksokvideo


+ VSI KONTAKTI

KOLEDAR dogodkov

E-mail:

FOTO utrinki

  • aktivist
banner