ZAPISNIK 1. SEJE VOLILNE KOMISIJE PREGLED KANDIDATUR – REDNE VOLITVE 18. 11. 2022

Volilna komisija (v nadaljevanju: komisija) je bila sklicana na 10. redni seji upravnega odbora, za namene izvedbe volilnega postopka, v sestavi: Eva Keber, Lara Knap in Nicole Tomšič.

Komisija, se je sestala 18. 11. 2022 ob 19:30 v prostorih Kluba študentov občine Koper (Cankarjeva 9a, 6000 Koper). Prisotni sta bili dve članici volilne komisije.

Imenovanje predsednika ter zapisnikarja volilne komisije

Kot predsednico komisije se je določilo Evo Keber, kot zapisnikarja pa Laro Knap.

Obravnava kandidatur

Komisija je do razpisanega datuma 17. 11. 2022, ki je bil predviden za oddajo kandidatur, od administrativne službe prejela:

 • eno (1) izjavo o kandidiranju za člana/članico Upravnega odbora:
 • Mark Djurašević
 • eno (1) izjavo o kandidiranju za člana/članico Upravnega odbora:
 • Tanja Gregorič
 • eno (1) izjavo o kandidiranju za člana/članico Upravnega odbora:
 • Ivona Furlan
 • eno (1) izjavo o kandidiranju za člana/članico Upravnega odbora:
 • Ines Fabris Piščanec
 • eno (1) izjavo o kandidiranju za člana/članico Upravnega odbora:
 • Valentina Novak
 • eno (1) izjavo o kandidiranju za svetnika sveta zveze ŠKIS:
 • Mark Djurašević
 • eno (1) izjavo o kandidiranju za svetnika sveta zveze ŠOLS:
 • Mark Djurašević

Pregled kandidatur

Komisija ugotavlja, da so bile vse kandidature popolne, razen kandidatura Ines Fabris Piščanec, saj kandidature in obveznih prilog ni poslala po pošti, ampak je vso dokumentacijo poslala po elektronski pošti, v fizični obliki po pošti je poslala izjavo o kandidaturi, kar ni dovolj za sprejetje kandidature. Vsi ostali kandidati so poslali vso dokumentacijo po pošti kot je zapisano v pravilniku.

Lista kandidatov

Komisija ugotavlja, da je kandidatura:

 • Mark Djurašević – kandidat za člana Upravnega odbora
 • Tanja Gregorič – kandidatka za članico Upravnega odbora
 • Ivona Furlan – kandidatka za članico Upravnega odbora
 • Valentina Novak – kandidatka za članico Upravnega odbora
 • Mark Djurašević – kandidat za svetnika sveta zveze ŠKIS
 • Mark Djurašević – kandidat za svetnika sveta ŠOLS

Potrjena

Komisija ugotavlja, da je kandidatura:

 • Ines Fabris Piščanec – kandidatka za članico Upravnega odbora

Nepotrjena

 

V Kopru, dne 18. 11. 2022

Predsednica komisije:
Eva Keber

Članica komisije – zapisnikar:
Lara Knap

Članica komisije:
Nicole Tomšič