LISTA KANDIDATOV NA OBČNEM ZBORU 2022

  • Mark Djurašević – kandidat za člana Upravnega odbora
  • Tanja Gregorič – kandidatka za članico Upravnega odbora
  • Ivona Furlan – kandidatka za članico Upravnega odbora
  • Valentina Novak – kandidatka za članico Upravnega odbora
  • Mark Djurašević – kandidat za svetnika sveta zveze ŠKIS
  • Mark Djurašević – kandidat za svetnika sveta ŠOLS

Datum in kraj Občnega zbora 2022: Sejna soba Kluba študentov Občine Koper (Cankarjeva ulica 9a) ob 16.30

Člani volilne komisije:

Eva Keber
Lara Knap
Nicole Tomšič